Kontakt BHP

Kontakt BHP

tel. kom. 607 403 005

tel. kom. 721 910 920

kontakt-bhp@hfcd.pl

Znaki BHP

Kategorie w dziale:

Marka
Tematyka
Znak:"Chroń drogi oddechowe"
Znak:"Nieupoważnionym wstęp wzbroniony"
Znak:"Nieupoważnionym wstęp wzbroniony"
Znak:"Stosuj ochronę rąk"
Znak:"Stosuj ochronę słuchu"
Znak:"Stosuj odzież ochronną"
Znak:"Uwaga! Gorąca powierzchnia"
Znak:"Uwaga! Niebezpieczeństwo obcięcia palców"
Znak:"Uwaga! Strefa nadmiernego hałasu szkodliwa dla zdrowia"
Znak:"Uwaga! Substancje żrące"
Znak:"Uwaga! Urządzenie do transportu poziomego"
Znak:"Uwaga! Zagrożenie wybuchem"
Znak:"Zakaz wstępu ze zwierzętami"
Znak:"Załóż okulary ochronne"