Kontakt BHP

Kontakt BHP

tel. kom. 607 403 005

tel. kom. 721 910 920

kontakt-bhp@hfcd.pl

Outsourcing

Outsourcing

Outsourcing jest usługą polegającą na powierzeniu podmiotom zewnętrznym część zadań, funkcji, procesów nie będących bezpośrednio związanych z główną działalnością przedsiębiorstwa, celem skupienia się na rzeczywistych działaniach przyczyniających się do sukcesu firmy.

Oferowana przez nas usługa outsourcingu umożliwia naszym Kontrahentom skupienie swoich zasobów ludzkich i finansowych na realizacji celów strategicznych, generujących wzrost przychodów i redukujących koszty. Główne zalety outsourcingu to:

 • redukcja kosztów utrzymania stanów magazynowych środków ochrony indywidualnej, które dostarczane są do klienta; dostawy są realizowane szybko i sprawnie
 • efektywne wykorzystanie powierzchni magazynowej w Państwa przedsiębiorstwie (stworzenie tzw. magazynu konsygnacyjnego)
 • możliwość wymiany źle zakupionego towaru i dopasowania odpowiedniej ilości do faktycznych potrzeb
 • efektywne wykorzystanie czasu pracy - uwolnienie pracowników od czasochłonnych czynności administracyjnych, likwidacja dużej ilości drobnych zamówień na rzecz jednego zamówienia zbiorczego - fakturowanie z końcem okresu rozliczeniowego
 • możliwość korzystania z usług wykwalifikowanej kadry technicznej oraz doświadczonych specjalistów w zakresie doboru środków ochrony indywidualnej
 • dogodne terminy płatności
 • brak konieczności prowadzenia dokumentacji magazynowej
 • w ramach outsorcingu gwarantujemy stworzenie zaplecza logistycznego dla obsługiwanych podmiotów, prowadzenie kartotek pracowniczych oraz planowanie wyposażenia w odzież do pracy i środki ochrony indywidualnej.

W ramach usługi gwarantujemy:

 • przeprowadzenie specjalistycznego audytu w zakresie wyposażenia pracowników w odzież roboczą i ochronną oraz środki ochrony indywidualnej, z uwzględnieniem zagrożeń występujących na poszczególnych stanowiskach pracy
 • testowanie i analiza przedstawionych rozwiązań na poszczególnych stanowiskach pracy
 • stworzenie zaplecza logistycznego
 • prowadzenie kartotek pracowniczych (opcjonalnie)
 • planowanie wyposażenia w odzież do pracy i środki ochrony indywidualnej
 • maszyny dystrybucyjne na życzenie klienta. Jest to popularna formę dystrybucji różnego rodzaju produktów np. BHP. Wprowadzenie automatów do dystrybucji środków ochrony indywidualnej pozwala pracownikom na stały dostęp do nich, łatwą analizę pobrań i kosztów z nich wynikających, a także optymalizację procesów logistycznych.